FEN-DOĞA ETKİNLİKLERİ

Okul öncesi eğitiminde fen-doğa çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Doğan Anaokulları olarak fen-doğa eğitimindeki amacımız; araştıran, sorgulayan, inceleyen, çok yönlü düşünebilen, problem çözme becerilerine sahip, merak duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirebilen çocuklar olabilmeleri için destek vermekteyiz.

Fen-Doğa etkinlikleri ile çocuklarımız yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenirler. Çocuklarımıza neyi nasıl yapacaklarını anlatmak yerine, kendilerinin birebir uygulayarak, deneyerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Böylece çocuklarımızın aktif öğrenme süreçlerini hızlandırılmasını destekliyoruz.

Fen-Doğa etkinlikleri ile çocuklarımıza kazandırmayı amaçladığımız;

 •  Bilimsel yönde düşünmelerini destekler.
 •  Gözlem ve deney yapabilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 •  Çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlar.
 •  Neden sonuç ilişkileri kurabilmelerini ve problem çözme becerilerinin gelişimini destekler.
 •  Günlük yaşantılarında kullandıkları çeşitli araç gereç ve malzemeleri nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini sağlar.
 •  Kavram gelişimlerini destekler.
 •  Akıl yürütme becerilerinin ve dil gelişimlerinin ilerlemesine yardımcı olur.
 •  Çeşitli konularda yeni fikirler üretebilmelerini sağlar.
 •  Yaratıcı düşünme becerilerini destekler.
 •  Çocukların kendilerine güven duymalarını sağlar.
 •  Psiko-motor becerilerine ve kas gelişimlerine yardımcı olur.
 •  Nesnelerin benzerliklerini ve farklılıkları keşfetmesini sağlar.
 •  Grup içerisinde arkadaşlarıyla yardımlaşma, paylaşma, iş birliği gibi sosyal davranışları geliştirmesine yardımcı olur.